Zpět na úvodní stránku Nyní také dálkově ! Nejlepší literární portál
 Literatura > Metodická příručka počet návštěvníků  © Abeceda 


Jak používat Elektronickou učebnici literatury efektivně

Metodická příručka pro učitele

Protože v Čechách není používání elektronických učebnic dosud příliš rozšířené, vznikla tato stručná metodická příručka, která má pomoci učitelům v co nejefektivnějším používání naší učebnice.

Obavy, že nebudete umět s touto učebnicí pracovat, nejsou na místě, protože s Elektronickou učebnicí literatury můžete pracovat úplně stejně jako s běžnými učebnicemi! Na rozdíl od nich ale máte k dispozici obrovskou škálu dalších možností.
Příprava na hodiny
V Elektronické učebnici literatury najdete spoustu zajímavých informací a perliček, které autoři do běžných učebnic nezařadili. Stačí si tedy přečíst danou kapitolu (odpovídá jedné vyučovací hodině) a vypsat si nejzajímavější pasáže. Ty potom můžete studentům sdělit formou výkladu.
Využití v hodinách
Pokud chcete, aby žáci pracovali s textem, stačí danou část učebnice vytisknout a žákům texty rozdat. Můžete jim vytisknout zajímavé ukázky nebo výkladové pasáže.

Nemusíte tisknout pro každého žáka stejný text, někdy stačí jeden text do lavice (pro dva) nebo pro celou skupinu.
Pokud se rozhodnete použít metodu skupinového vyučování, doporučujeme vytisknout pro každou skupinu jiný text. Jedna skupina může zpracovat výkladovou část, další některou z ukázek atd. Při závěrečné prezentaci si pak skupiny získané informace vymění.

Doporučená literatura v závěru každé kapitoly dobře poslouží při zadávání samostatných referátů.
Využití v hodinách s počítačem
Pokud můžete ve svých hodinách využívat počítač (můžete vzít studenty do počítačové učebny), stačí studenty posadit k počítači a dát jim obdobné úkoly jako v běžných hodinách.

Studenti si mohou prohlížet nejen učebnici, ale také kvalitní internetové odkazy, které v ní najdou. Následně si mohou připravit krátkou prezentaci, ve které tyto odkazy představí. Protože nejsou všechny stránky v češtině, osvěží si i svoje znalosti angličtiny.

Součástí učebnice jsou konkrétní úkoly pro žáky, kteří chtějí studovat samostatně.
Exkurze a filmy
V učebnici také upozorňujeme na zajímavé filmy, které se k probírané látce vztahují. Můžete se na ně společně podívat. Také můžete navštívit místa, která najdete v části tipy na exkurze. Buď se tam můžete přímo vypravit, nebo je navštívit alespoň na internetu.

Věříme, že se vám bude s učebnicí pracovat dobře a těšíme se na vaše ohlasy, případně i další tipy, jak naši učebnici využívat co nejefektivněji.