Zpět na úvodní stránku Nyní také dálkově ! Nejlepší literární portál
 Literatura > Romantismus > Čechy > Karel Hynek Mácha počet návštěvníků  © Abeceda 

zvětšit

František Šír: K.H.Mácha (1860)

Mácha zemřel velmi mladý a za svého života se nestihl proslavit. Proto nevznikl jeho oficiální portrét. Všechny Máchovy „podobizny“ vycházejí z krátkého popisu jeho tváře a informace, že Mácha seděl modelem malíři Maškovi pro obraz Jana Křtitele. Spisovatelovu skutečnou podobu tudíž neznáme.

KAREL HYNEK MÁCHA

* 16. 11. 1810 Praha
† 5./6. 11. 1836 Litoměřice


Karel Hynek Mácha byl nejvýznamnějším českým romantikem. Jeho báseň Máj je jedním z nejkrásnějších děl české literatury. Spisovatelův otec i bratr Michal se živili jako mlynáři. Mácha byl žákem Josefa Jungmanna, později vystudoval práva a v srpnu 1836 nastoupil jako advokátní praktikant do kanceláře J.F.Durase v Litoměřicích. V době pražských studií hrál divadlo v ochotnické družině Josefa Kajetána Tyla v Kajetánském domě na Malé Straně. Zde se seznámil s Eleonorou Šomkovou (1817-1891), dcerou knihaře. S Lori měl nemanželského syna Ludvíka, který se narodil měsíc před Máchovou smrtí a nedožil se ani jednoho roku. Mácha se rád toulal po zříceninách českých hradů a často je kreslil. Z Prahy podnikl dlouhou cestu do Krkonoš a Českého ráje. S přítelem Strobachem došel pěšky až do Benátek a během svého pobytu v Litoměřicích si pravidelně odskakoval do Prahy za Lori. Když pomáhal hasit požár jednoho z litoměřických domů, zřejmě se napil infikované vody a onemocněl. Mácha ulehl a jeho stav se rychle zhoršoval. Když k němu přišel kněz, aby ho zaopatřil, vyhnal ho básník z domu. Lékař určil jako příčinu Máchovy smrti „dávení spojené s průjmem (cholerina)“. Spisovatelův pohřeb se konal 8.11.1836 v Litoměřicích. Na stejný den byla původně plánována Máchova svatba s Lori...
Většina Máchových děl vyšla až po autorově smrti. Během svého života publikoval knihu Máj (jako první svazek sebraných spisů). Časopisecky vyšlo několik básní (Svatý Ivan, ohlasová poezie...) a prózy Křivoklad, Dosloví ke Křivokladu a Obrazy ze života mého (Večer na Bezdězu, Marinka).
Máchův autoportrét
zvětšit

Profesor Emanuel Vlček se pokusil moderními metodami zrekonstruovat Máchovu podobu. Při své práci vycházel nejen z dochovaných písemných svědectví a spisovatelova autoportrétu, ale především z analýzy Máchových ostatků. Ty byly 1.10.1938 (ihned po odtržení Sudet) vyzdviženy z litoměřického hřbitova, prozkoumány antropologem Jiřím Malým a 5.5.1939 slavnostně pohřbeny na vyšehradském Slavíně.
Máchovy básně
První básnické pokusy Karla Hynka Máchy jsou v němčině. Brzy ale začal psát česky. Věnoval se ohlasové tvorbě, subjektivní lyrice, psal znělky a romantické lyrickoepické skladby (Mních, Máj). Veršované pasáže najdeme také v jeho prózách.
 • Pokus se přeložit Máchovu báseň do češtiny nebo najdi její český překlad.
 • Která z uvedených básní tě nejvíce zaujala? Proč?
 • Máchova próza
  Mácha se věnoval hlavně historické próze. Rozhodl se napsat čtyřdílný román Kat, ale jeho části Vyšehrad, Valdek a Karlův tejn zůstaly pouze v náčrtcích. Samostatně vyšel Křivoklad a reakce na jeho kritiku Dosloví ke Křivokladu. K historii se vážou i zlomky Máchových dramat (Král Fridrich, Boleslav, Bratrovrah, Bratři). Dvojice próz Obrazy ze života mého (Večer na Bezdězu, Marinka) se odehrává v současnosti a je pro ně typická silná subjektivizace a lyrizace. Stejně jako v Pouti krkonošské, která navíc obsahuje fantastické prvky. Román Cikáni shrnuje všechna důležitá témata Karla Hynka Máchy. Méně významné jsou Máchovy prózy Klášter sázavský, Valdice, Rozbroj světů, Sen nebo Dudák.

  zvětšit

  Máchova kresba zříceniny hradu Bezděz

  zvětšit

  Hrad Bezděz dnes

 • Najdi v atlase trasu Máchovy cesty do Benátek. Vedla z Prahy přes Linec, Innsbruck a Brennerský průsmyk. Vracel se přes Terst, Lublaň, Štýrský Hradec a Vídeň. Zkus zjistit, za jak dlouho ji Mácha urazil a kolik kilometrů ušel.

 • Karel Hynek Mácha: Křivoklad

  Děj Křivokladu se odehrává na sklonku vlády Václava IV. O této době se ale mnoho nedovídáme. Klíčové jsou osudy kata, který je královým pobočníkem, a samotného panovníka. Krále Václava IV. zajala odbojná šlechta a vězní ho na Křivoklátě. Postavení kata je ještě horší. Ví, že je levobočkem posledního Přemyslovce, a přesto musí vykonávat tu nejopovrhovanější práci. V povídce vystoupí také Jan Hus. Poslední významnou postavou je Miláda, která kata miluje, přestože musel popravit jejího otce. Její smrtí vrcholí katův tragický osud.

  Karel Hynek Mácha: Marinka

  Povídka Marinka je spolu s Večerem na Bezdězu součástí cyklu Obrazy ze života mého. V Marince se střídají prozaické pasáže s veršovanými a její kompozice připomíná operu (overtura, dějství první, intermezzo, dějství druhé, finále). Hlavní hrdina popisuje krátké setkání s krásnou Marinkou v chudinské čtvrti Na Františku. Když se po čase vrací zpět, dozvídá se, že zemřela.

  Karel Hynek Mácha: Pouť krkonošská

  Pouť krkonošskou můžeme označit za první český horor. Mladý hrdina putuje ke Sněžce, na jejímž vrcholu nachází klášter, ve kterém přebývají mniši. Kromě živých a mrtvých mnichů jsou tu i mniši, kteří jednou za rok vstávají z hrobů. Nemohou sice opustit klášter, ale vidí kvetoucí jarní přírodu za jeho zdmi. Jejich postavení je natolik zoufalé, že řada z nich raději zvolí věčnou smrt. Ke stejné volbě se odhodlá i poutník...

  zvětšit

  Hrad Křivoklát dnes


 • Najdi v ukázce rysy romantismu.
 • Které postavy v ukázce vystupují?
 • Co se o nich dozvídáme?
 • Jaké jsou vztahy mezi jednotlivými postavami?


  celý obraz

  Bezděz na dobové malbě T.Endera.

 • Jak na tebe působí Máchova povídka Marinka?
 • Které rysy typické pro Máchovu tvorbu v ní najdeš?
 • Kolik postav v povídce zemřelo? Jaké jsou mezi nimi vztahy?  zvětšit

  Sněžka, Krkonoše


 • Najdi v ukázce fantastické prvky.
 • Nakresli k povídce ilustraci.
 • Karel Hynek Mácha: Cikáni
  zvětšit

  Máchova kresba Kokořína  zvětšit

  Hrad Kokořín dnes

  Karel Hynek Mácha: Cikáni

  Román Cikáni se odehrává v okolí Kokořína. Složitý děj částečně připomíná Máchův Máj (např. zhýralý otec svede milou vlastního syna). Postavy Cikánů jsou typickým symbolem romantických vyděděnců. Starý cikán se trápí kvůli své milence, která ho opustila, když byl gondoliérem v Benátkách. Mladý cikán zase žárlí na milovanou Leu. Ani jeden z nich neví, že obě dívky svedl hrabě Valdemar Lomecký z Borku, který je skutečným otcem mladého cikána. Starý cikán nakonec hraběte zavraždí, je za svůj zločin popraven a jeho milá spáchá sebevraždu v blázinci. Ani Lea neunese své zneuctění, a tak mladý cikán zůstává zcela sám.  Vydání Cikánů původně zakázala cenzura. Mohli vyjít až roku 1857.
  Kdo napsal Máchova díla?
  Vědec Oldřich Králík přišel se zajímavou teorií, podle níž některá díla připisovaná Máchovi napsal Karel Sabina. Jedná se o texty, které nevyšly za Máchova života a dochovaly se pouze v opisech cizích osob. Jde o celý román Cikáni a několik básní se zednářskou symbolikou (Aniž křičte, že vám stavbu bořím...).


 • Charakterizuj postavu cikána.
 • Jaká je Lea?
 • Které další postavy v ukázce vystupují? Co se o nich dozvídáme?
 • Máchův Máj
  Máj (1836) byl jedinou knihou, která Máchovi vyšla za jeho života. Musel si ji ale vydat vlastním nákladem. Všech 600 výtisků se brzy rozprodalo, domácí kritika (Tomíček, Chmelenský, Tyl...) však tuto romantickou báseň odsoudila jako příliš nečeskou...

  zvětšit

  První vydání Máje

  Karel Hynek Mácha: Máj

  Lyrickoepická skladba Máj bývá považována za vůbec nejlepší českou báseň. Její romantický děj můžeme zrekonstruovat z několika náznaků. V 1. zpěvu čeká Jarmila na svého milého, ale když se dozví, že bude popraven za otcovraždu, skočí ze skály a utopí se v jezeře. 2. zpěv zachycuje Vilémovo rozjímání nad vlastním osudem – když ho otec vyhnal z domova, stal se vůdcem loupežníků, a když zavraždil svůdce své dívky, poznal v něm vlastního otce. 1. intermezzo se odehrává na popravišti a vystupují v něm duchové a další nadpřirozené bytosti. 3. zpěv zachycuje Vilémovu popravu. Ve 2. intermezzu naříkají loupežníci nad ztrátou svého vůdce. Ve 4. zpěvu se 7 let po popsaných událostech dostává na místo děje poutník a zamýšlí se nad tragikou lidského osudu. Tragický děj Máje kontrastuje s nádhernou jarní přírodou, která je právě v plném rozkvětu. Mácha evokuje atmosféru pomocí zvukomalby a fascinujících básnických obrazů.

 • Máji předchází ironicky míněná skladba Čechové jsou národ dobrý. Narozdíl od vlastního Máje byla přijata kladně. Zkus obě básně srovnat.
 • Vyber si kratší pasáž z Máje, nauč se ji nazpaměť a zarecituj ji ostatním spolužákům. Vysvětli důvody své volby.
  zvětšit

  Máchovy ostatky
 • Internetové stránky
 • Mácha, texty
 • Mácha: Máj, první vydání z roku 1836
 • Mácha: Máj, překlad do angličtiny
 • Máchovy kresby hradů
 • Máchova podoba
 • Sárközi: Máchův byronismus
 • Žák: Bezděz, článek
  Exkurze
 • Památník K.H.Máchy, Doksy
 • Slavín, pražský Vyšehrad
 • Máchova socha, pražský Petřín

  celý pomník

  Pomník Karla Hynka Máchy na pražském Slavíně

 • Máchova osobnost i jeho tvorba inspirovaly řadu umělců k vytvoření překrásných děl. Znáš některá z nich? Vzpomeň si na české spisovatele, ilustrátory, hudební skladatele nebo filmaře.
 • Uspořádejte v den Máchovy smrti nebo narození autorské čtení nebo uveďte pásmo o jeho životě a tvorbě.
 • Doporučená četba

 • Ani labuť ani Lůna, red. V.Nezval, nákl. Otto Jirsáka, Praha 1936
 • Eisner, Pavel: Na skále, Dvanáct zastavení máchovských, K.Voleský, Praha 1945
 • Intimní Karel Hynek Mácha, usp. M.Pohorský, Československý spisovatel, Praha 1993 (deníky)
 • Ivanov, M.: Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi, Československý spisovatel, Praha 1977
 • Janský, Karel: Karel Hynek Mácha, Život uchvatitele krásy, Melantrich, Praha 1953
 • Karel Hynek Mácha, Osobnost, dílo, ohlas, usp. A.Novák, Družstevní práce, Praha 1937
 • Karel Hynek Mácha ve vzpomínkách současníků, usp. Karel Janský, Melantrich, Praha 1959
 • Králík, Oldřich: Demystifikovat Máchu, Profil, Ostrava 1969
 • Krčma, František: Karel Hynek Mácha, Soupis prací o jeho životě, díle a kultu, Praha 1932
 • Krejčí, F.V.: Karel Hynek Mácha, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha 1907
 • Křivánek, Vladimír: Karel Hynek Mácha, Horizont, Praha 1986
 • Literární pouť Karla Hynka Máchy, Ohlas Máchova díla v letech 1836-1858, usp. P.Vašák, Odeon, Praha 1981
 • Mráz, Bohumír: Karel Hynek Mácha: Hrady spatřené, Panorama, Praha 1988
 • Mukařovský, Jan: Kapitoly z české poetiky, díl III., Svoboda, Praha 1948
 • Otruba, Mojmír: Karel Hynek Mácha, Daleká pouť, Československý spisovatel, Praha 1976
 • Panáček, Josef, Wágner, Jaromír: Karel Hynek Mácha v kraji svého Máje, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem 1990
 • Pražák, Albert: Karel Hynek Mácha, Státní nakladatelství, Praha 1936
 • Prostor Máchova díla, red. P.Vašák, Československý spisovatel, Praha 1986
 • Realita slova Máchova, usp. Grebeníčková, Králík, Československý spisovatel, Praha 1967
 • Spisy Karla Hynka Máchy (3 svazky), SNKLU
 • Štěpánek, Vladimír: Karel Hynek Mácha, Melantrich, Praha 1984
 • Torso a tajemství Máchova díla, red. J.Mukařovský, Fr.Borový, Praha 1939
 • Věčný Mácha, Památník českého básníka, Čin, Praha 1940
 • Máchův kult
  Za svého života musel Mácha čelit kritice českých buditelů, už v této době ale měl i své obdivovatele. Po Máchově smrti se o jeho odkaz staral Karel Sabina a později Jakub Arbes, který rozluštil šifrované pasáže Máchových deníků. Otevřeně se k němu hlásila řada spisovatelů, např. Jan Neruda a ostatní májovci. Přes prvotní odsouzení Máje začala Máchovu tvorbu oceňovat i kritika (F.X.Šalda). Pouze literární vědci ho považovali za Byronova epigona, a to až do začátku 20. století! Nejdůležitější ovšem byla obliba Máchových děl u řadových čtenářů. Díky ní se postupně zrodil Máchův kult. Jeho hlavním rysem je idealizace Máchy jako jemného básníka milostné poezie. Tak je zachycen na petřínské soše J.V.Myslbeka z roku 1912.

  zvětšit
  Filmy
 • Mág, režie F.Vláčil