Ukázky ze školních úloh písařské školy

Nezvedený žák
Bylo mi řečeno, že opouštíš písařství a potuluješ se, jsa tanečníkem. Chodíš z ulice do ulice, do všech, zapáchajících pivem, a dopouštíš se nepřístojností. Pivo odpuzuje lidi a působí, že tvá duše jest pomatena; jsi jako nalomené veslo v lodi, které jest neposlušné na všecky strany; jsi jako kaple, postrádající svého boha, jako dům, postrádající chleba.
Přistihují tě lezoucího na zdi, a strhujícího štítky. Lidé prchají před tebou, protože jim uštědřuješ rány. Kéž bys věděl, že víno jest ohavnost, kéž bys přestal s likéry! Kéž bys netiskl džbánek na svou hrud', a zapomněl na pivo!
Učí tě zpívati s průvodem flétny a hráti na moldánky, přednášeti s průvodem lyry a zpívati s průvodem . . . . . . . . Sedíš na ulici a lehká děvčata tě obklopují; stojíš, činíš, zač by ses měl styděti a ony tě . . . . . . . . . . . . . . . . . Sedíš s dívkou, natřen vonným olejem, tvůj květinový věnec jest na tvém hrdle a bubnuješ na své břicho. Vrávoráš, padáš na břicho, jsi zamazán kalem – – – – – –

  • Lexa, F.: Výbor ze starší literatury egyptské, Praha 1947