Česká mariánská muzika, radostná i žalostná, v tři díly rozdělená. Ke cti nerozdílné jediné Trojice, nejsvětější rodičky a všech svatých. Složená a vydaná od Adama Michny z Otradovic, jinřichohradeckého etc. S povolením jeho knížetcí eminenci, pana, pana kardynála z Harrachu etc., arcibiskupa pražského etc. Vytištěna v Starém Městě pražském v impressi akademické. Léta páně M.DC.XLVII.

Vánoční noc


Chtíc, aby spal, tak zpívala
Synáčkovi
Matka, jenž ponocovala,
miláčkovi:
„Nynej, rozkošné děťátko,
Synu Boží,
nynej, nynej, nemluvňátko,
světa zboží.

Tobě lůžko jsem ustlala,
Spasiteli;
tvory k tvé chvále zvolala,
Stvořiteli.
Nynej, kráso a koruno
svrchovaná,
nynej, milujících ceno
vinšovaná.

Nynej, ta jest matky žádost,
holubičko;
nynej, všech anjelův radost,
má perličko.
Slávu, chválu vždy nabudeš
od mamičky,
když se vyspíš, jísti budeš
med včeličky.

Osladímť nim tvou kašičku
k tvé libosti;
otevřeš, vím, tvou hubičku
k té sladkosti.
Nynej, ráje mého kvítku,
rozmaryne,
z tebeť sobě dělám kytku,
jež nezhyne.

Ó fialo, ó lilium,
ó růže má!
nynej, vonné konvalium,
zahrádko má.
Ó loutno má, ó labuť má,
můj slavíčku!
Nynej, libezná harfo má,
cimbáličku!

Na dobrou noc, ej hubička,
nynej, dítě:
kolíbat bude matička,
nynej hbitě.
Spí miláček, umlkněte,
anjelové,
se mnou k Bohu přiklekněte,
národové!“

  • Adam Michna z Otradovic: Básnické dílo, Odeon, Praha 1985