Zpět na úvodní stránku Abeceda, občanské sdružení Nejlepší literární portál
 VZDĚLÁVACÍ PORTÁL počet návštěvníků  © Radek Sárközi 

Předměty:
Čeština
Dějepis
Informatika a výp. technika
Občanská výchova
Výtvarná výchova

Kontakt:
info@eucebnice.cz
Tel.: 775 165 203

Upozornění:
Zveřejňování jakýchkoliv částí
tohoto vzdělávacího portálu a
textů zde vystavených jinde je
možné pouze po písemné
dohodě mezi šéfredaktorem,
autorem textů a druhou stranou!
V opačném případě se
dopouštíte porušování
autorských a vydavatelských
práv.

Elektronická učebnice literatury - sleva
50 % do 31. prosince 2023


Nyní si můžete zakoupit Elektronickou učebnici literatury - školní, učitelská a žákovská superlicence - za 10.000 (místo dosavadních 20.000,- korun za roční licenci). Tato nová cena platí pro časově neomezenou licenci! Cena školní a učitelské multilicence byla snížena z 5.000,- korun na 3.000 za licenci na jeden rok. Nákup učebnice lze financovat v rámci peněz pro školy z Národního plánu obnovy (výukový software) - podrobnosti viz Digitální učební pomůcky. Učebnice získala evaluaci od ministerstva školství v projektu E-gram. Tato nabídka platí pouze do 31. 12. 2023. Elektronická učebnice literatury - ukázky. Objednávku s fakturačními údaji školy zašlete na e-mail: info@eucebnice.cz.

Jak získat finance na nákup superlicence Elektronické učebnici literatury?

Superlicence znamená, že si Elektronickou učebnici literatury mohou na své domácí počítače nainstalovat nejen všichni učitelé, ale rovněž všichni žáci školy. Zároveň může být učebnice k dispozici na všech počítačích ve škole (kabinety a učebny). Možná se vám zdá cena 10.000 na první pohled vysoká, ale počítejte s námi: Při počtu 250 žáků ve škole vycházejí náklady na jednoho žáka pouze 40 korun! Za 40 korun takto kvalitní učebnici v tištěné verzi nikdy neseženete! Učebnici tedy nemusíte platit z rozpočtu školy, ale mohou se na ni složit jednotliví žáci, kteří školu navštěvují. Případně může škola přispět pevnou částkou a o zbytek se podělí žáci školy. Možná se na učebnici rádi složí i sami učitelé, protože jim obrovsky usnadní jejich práci, a to už za tuto investici přece stojí! Učebnice získala evaluaci od ministerstva školství v projektu E-gram Elektronická učebnice literatury - ukázky.

Studium pro koordinátory tvorby ŠVP k získání specializačního příplatku až 2.000 korun měsíčně

Do 30. září 2015 se mohou učitelé základních škol a víceletých gymnázií hlásit na roční Studium k výkonu specializovaných činností - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů... Jeho účastníci mají možnost získat specializační příplatek ve výši 1.000,- až 2.000,- korun měsíčně! Tento kurz úspěšně pořádáme už pátým rokem a absolvovalo ho přes 200 pedagogů. Kurz začne v říjnu 2015. Podrobné informace získáte na webu www.abeceda-os.cz.

Šotkoviny

Nový web pro žáky Šotkoviny nabízí informace z oblastí tvůrčího psaní, mediální výchovy, čtenářství, projektového vyučování a čtenářské gramotnosti. Navštivte stránky www.sotkoviny.cz.

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

Nový web pro učitele Čtenářská gramotnost a projektové vyučování nabízí informace z oblastí tvůrčího psaní, mediální výchovy, čtenářství, projektového vyučování a čtenářské gramotnosti. Navštivte stránky www.ctenarska-gramotnost.cz.

Elektronická učebnice literatury do roku 1945

Elektronická učebnice literatury již sahá do roku 1945 První, druhý a třetí díl jsou k dispozici na CD-ROMu. Česká a světová literatura po roce 1945 bude součástí dílu čtvrtého, který právě vzniká. Kromě starověké a egyptské literatury si můžete prohlédnout ukázkové lekce o Máchovi, českém baroku a Kolářovi...

Elektronické učebnice mají stříbrnou

Portál Elektronické učebnice byl Ústavem pro informace ve vzdělávání vyhodnocen jako druhý nejkvalitnější z 25 vybraných českých vzdělávacích portálů. I v dalších srovnáních se Elektronické učebnice umístily na předních místech. Viz Studie proveditelnosti školského informačního a vzdělávacího portálu.

zvětšit

Naše učebnice:

Ukázka z Elektronické učebnice literatury
Elektronická uč. literatury
 • Starověké písemnictví
 • Egyptské písemnictví
 • České baroko
 • Karel Hynek Mácha
 • Jiří Kolář
  +  Metodická příručka
  Elektronická uč. tvůrčího psaní
 • Hra se slovy

 • Další učebnice a kurzy:
  Jak psát web

  Ceník našeho zboží
  Elektronická učebnice
  literatury

 • školní a učitelská multilicence: 3.000,- Kč/rok
 • školní, učitelská a žákovská superlicence: 20.000.- Kč
  Elektronická učebnice
  tvůrčího psaní

 • studijní licence: 550 korun
 • školní a učitelská multilicence: 1550
 • školní, učitelská a žákovská superlicence: 5500
  Popis typů licencí
  Objednávka ke stažení